page_banner

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

+86 19926434248
ਯੂਸੇਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
zirconia ਦੰਦ
zirconia ਡਿਸਕ
zirconia ਖਾਲੀ
zirconium ਖਾਲੀ
zirconium ਖਾਲੀ
ਯੂਸੇਰਾ ਡੈਂਟਲ ਜ਼ੀਰਕੋਨਿਆਬਲਾਕ -8
ਯੂਸੇਰਾ ਡੈਂਟਲ ਜ਼ੀਰਕੋਨਿਆਬਲਾਕ -2
ਯੂਸੇਰਾ ਡੈਂਟਲ ਜ਼ੀਰਕੋਨਿਆਬਲਾਕ -13

ਯੂਸੇਰਾ ਡੈਂਟਲ ਜ਼ਿਰਕੋਨੀਆ ਬਲਾਕ

ਯੂਸੇਰਾ ਡੈਂਟਲ ਜ਼ਿਰਕੋਨੀਆ ਬਲਾਕ--3 ਡੀ ਪਲੱਸ ਮਲਟੀਲੇਅਰ

ਯੁਸੇਰਾ ਡੈਂਟਲ ਜ਼ਿਰਕੋਨੀਆ ਬਲਾਕ-ਦੰਦ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ

ਮਲਟੀਲੇਅਰ ਦਿਸ਼ਾ

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕੋਨਿਆ ਰੰਗਦਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ